Reklamacje, gwarancje, zwroty

Strona główna / Reklamacje, gwarancje, zwroty

Odstąpienie od umowy

Kupujący będący Konsumentem oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą może w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki
odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie
otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz na naszej stronie i w Regulaminie sklepu.

Przesyłkę nadaj na adres:

Dombud (podlogidrzwi.eu)

Ul. Na Grobli 2A

32-005 Niepołomice


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy
  kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
  termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
  przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
  dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy.

Kupujący ponosi koszty związane z odesłaniem Towaru – szczegóły dotyczące kosztów znajdują się w zakładce „Koszty i Sposoby Dostawy”. W przypadku gdy na towar była wystawiona faktura VAT zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał zostaje wysłany do klienta mailem. Po otrzymaniu zwrotnego maila potwierdzającego otrzymanie jej Sklep w ciągu 14 dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.


Gwarancja na produkty

Produkty oferowane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta lub gwarancję podlogidrzwi.eu.

Część produktów oferowanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach podlogidrzwi.eu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.

Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania, w związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana, daje to jednak Państwu pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu.

Warunki gwarancji podlogidrzwi.eu

Sklep podlogidrzwi.eu jako sprzedawca może pośredniczyć między użytkownikiem, a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia mailowego. W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz magazyn serwisowy mieszczący się w Niepołomicach.

Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. Sposób oraz termin rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.Reklamacje

W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (kurier) nabywca stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z pózn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych.


W przypadku reklamacji towaru, prosimy o przesłanie na nasz adres e-mailowy sklep@podlogidrzwi.eu:

 1. opisu reklamacyjnego uwzględniającego uszkodzenie towaru nie z winy firmy transportowej,
 2. w przypadku uszkodzeń powstałych z winy przewoźnika, wymagane jest przesłanie protokołu reklamacyjnego, spisanego w obecności kuriera,
 3. dołączenie fotografii przedstawiających uszkodzenia towaru,
 4. dołączenie faktury zakupu.

Adres do obsługi reklamacji: Dombud, ul. Na Grobli 2A, 32-005 NIepołomice.


W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.